BK BRICK, DAMION DAYSKI vs EBONY MYSTIQUE Y KYLER QUINN